Hur Vår SEO-Expertis Förvandlade sök.info och dess Stockholm-sida till Digitala Framgångar

Sökmotoroptimering SEO

Inledning och Bakgrund

I den snabbföränderliga och alltmer konkurrensutsatta digitala världen är sökmotoroptimering (SEO) inte bara en fördel, utan en nödvändighet för att stå ut. För sök.info, en omfattande resurs med detaljerade listor över öppettider och platser i hela Sverige, var behovet av effektiv SEO särskilt akut. Webbplatsens värde ligger i dess förmåga att snabbt och exakt tillhandahålla relevant information till användare som söker efter tjänster och platser “nära mig”.

När sök.info vände sig till oss för hjälp, stod de inför en betydande utmaning. Deras webbplats innehöll en skattkista av information, men det var inte framträdande i sökresultaten, vilket begränsade dess räckvidd och effektivitet. Det blev snabbt uppenbart att för att kunna tjäna sitt syfte effektivt, måste sök.info inte bara synas högre i sökresultaten, utan också erbjuda en användarupplevelse som var både intuitiv och tillfredsställande.

Vår första prioritet var att förbättra synligheten och användbarheten av sök.info, särskilt deras detaljerade sida om Stockholm. Denna sida erbjuder en rik källa till information om huvudstaden, från kulturella landmärken till praktiska detaljer som öppettider och läge. Stockholm-sidan hade potentialen att vara en oersättlig resurs för både lokalbefolkningen och turister, men det var nödvändigt att den dök upp lättare och snabbare i sökningar, speciellt för de som använde “nära mig”-frasen.

För att ta itu med denna uppgift, påbörjade vi en omfattande analys av sök.info:s nuvarande SEO-status. Vi tittade på allt från nyckelordens relevans och densitet till webbplatsens struktur och länkprofil. Målet var att identifiera och åtgärda eventuella brister som hindrade sidan från att nå sin fulla potential i sökmotorernas ögon.

Genom denna inledande utvärdering kunde vi lägga en solid grund för de förändringar och förbättringar som skulle komma. Vårt uppdrag var klart: att inte bara öka synligheten för sök.info i sökmotorerna, utan också att försäkra att användarna, när de väl hittade webbplatsen, skulle få en upplevelse som gjorde att de både ville stanna kvar och återvända.

Denna inledning och bakgrund sätter scenen för resten av artikeln, där vi kommer att utforska de specifika strategierna och metoderna vi använde för att transformera sök.info och dess Stockholm-sida till en framgångsrik och högpresterande digital resurs.

Förståelse av sök.info’s Unika Behov

För att framgångsrikt förbättra sök.info:s närvaro i den digitala världen, var det första steget att förstå och omfamna kärnan i deras tjänst. Deras omfattande databas, som täcker öppettider och platser över hela Sverige, är en ovärderlig resurs för både lokalbefolkningen och turister. Men trots dess inneboende värde, låg den verkliga utmaningen i att göra denna information synlig och tillgänglig via sökmotorer.

Denna utmaning var tvådelad. För det första krävdes det en noggrann analys av hur informationen presenterades på webbplatsen. Var den lätt att navigera? Var informationen organiserad på ett sätt som var intuitivt för användaren? Och viktigast av allt, var sidan optimerad för sökmotorernas algoritmer? För det andra var det avgörande att förstå användarnas beteenden och behov, särskilt i termer av hur de sökte information online.

En signifikant del av sök.info:s målgrupp använder mobila enheter för att snabbt hitta information “nära mig”. Denna trend i användarbeteende innebar att webbplatsen måste optimeras för lokala sökningar, så att den snabbt kunde leverera relevant information till användare som befann sig i närheten av ett specifikt ställe eller sökte efter en specifik tjänst i deras omedelbara närhet.

För att uppnå detta integrerade vi geografiskt riktade nyckelord och fraser i sidans innehåll. Denna strategi var utformad för att inte bara fånga upp de vanligaste sökfraserna utan också att säkerställa att sidan var relevant för lokalbaserade sökningar. Att förstå betydelsen av “nära mig”-sökningar var avgörande; detta är ett av de mest använda uttrycken i mobil sökning, och att optimera för dessa sökningar var avgörande för att förbättra sidans synlighet och användarvänlighet.

Ytterligare en viktig aspekt var att strukturera databasen så att den var SEO-vänlig. Detta innebar att omorganisera informationen på sidan för att säkerställa att de viktigaste och mest sökta efter termerna, som “öppettider” och specifika platser, var framträdande och enkla att hitta. Ett effektivt sätt att göra detta var genom att använda strukturerad data och schema markup, vilket hjälper sökmotorer att förstå innehållet på sidan och dess sammanhang.

Genom att ta dessa steg kunde vi se till att sök.info inte bara erbjöd värdefull och relevant information, utan också att denna information var lättillgänglig och synlig för dem som sökte efter den. Denna omfattande förståelse av sök.info:s unika behov och målgruppens beteenden lade grunden för vår SEO-strategi och bidrog till att skapa en mer effektiv och användarvänlig webbplats.

Implementering av SEO-Strategier

För att framgångsrikt optimera sök.info för sökmotorer, var vår SEO-strategi omfattande och mångdimensionell, inriktad på att förbättra både on-page och off-page SEO-element. Detta tillvägagångssätt var nödvändigt för att säkerställa att sök.info inte bara rankades högre i sökresultaten, utan även gav en användarupplevelse som uppmuntrade till fortsatt utforskning och interaktion med webbplatsen.

On-Page SEO:

 1. Optimering av Sidtitlar och Meta-Beskrivningar: Ett av de första stegen var att se över och förbättra sidtitlarna och meta-beskrivningarna. Dessa element är kritiska eftersom de ofta är det första användare ser i sökresultaten. Vi såg till att varje sida hade en unik och beskrivande titel samt en meta-beskrivning som inkluderade nyckelord som “öppettider” och “nära mig”. Detta ökade inte bara sidans relevans i sökmotorernas ögon utan även klickfrekvensen från sökresultatsidorna.
 2. Anpassning av Header-Taggar: För att strukturera innehållet på ett mer SEO-vänligt sätt, optimerade vi header-taggar (H1, H2, etc.) på sidorna. Detta inkluderade att införliva relevanta nyckelord på ett naturligt sätt, vilket gjorde det lättare för sökmotorer att förstå huvudteman och innehåll på varje sida.
 3. Interna Länkar: Ett annat viktigt fokus var att skapa en effektiv intern länkstruktur. Genom att länka relaterade sidor inom webbplatsen hjälpte vi inte bara användare att navigera enkelt mellan relevant innehåll, utan också att sprida sidans auktoritet och värde genom hela webbplatsen. Detta förbättrade användarupplevelsen och hjälpte till att bygga en mer sammanhängande och logisk struktur för webbplatsen.

Off-Page SEO:

 1. Byggande av Backlinks: För att stärka webbplatsens auktoritet och trovärdighet, fokuserade vi på att bygga kvalitativa backlinks från respekterade och relevanta källor. Detta innebar att vi arbetade med att skapa värdefulla partnerskap och deltagande i relevanta online-communityn för att öka antalet naturliga och högkvalitativa länkar som pekade tillbaka till sök.info.
 2. Sociala Medier och Online-Närvaro: Vi utvidgade också sök.info:s närvaro på sociala medier och andra online-plattformar. Detta bidrog till att öka webbplatsens synlighet och skapade ytterligare kanaler för trafik och interaktion. Genom att delta aktivt på dessa plattformar kunde sök.info bygga en starkare relation med sin målgrupp och öka sin online-auctoritet.

Genom denna omfattande och strategiska implementering av SEO-strategier lyckades vi inte bara förbättra sök.info:s synlighet i sökmotorernas resultat, utan vi bidrog också till att skapa en mer användarvänlig och engagerande webbplats. Denna kombination av on-page och off-page SEO-insatser var avgörande för att lyfta sök.info till nya höjder inom digital marknadsföring och online-närvaro.

Utmaningen med Lokal SEO

Lokal SEO är en fundamental komponent för webbplatser som sök.info, där innehållet är anpassat till specifika geografiska platser. För att effektivt nå ut till den lokala publiken, var det nödvändigt att anpassa vår SEO-strategi för att spegla de unika aspekterna av varje plats, särskilt för deras sida om Stockholm.

Fokus på Lokala Nyckelord och Fraser:

 1. Anpassning efter Lokal Sökbeteende: Vi började med att noggrant undersöka och förstå lokala sökbeteenden i Stockholm. Detta innebar att identifiera specifika fraser och termer som människor i Stockholm använder när de söker efter öppettider och platser. Vi integrerade dessa insikter i sidans innehåll för att öka dess relevans i lokala sökningar.
 2. Integration av “Öppettider” och “Nära Mig” Fraser: Eftersom sök.info:s tjänster är oerhört värdefulla för användare som söker efter öppettider “nära mig”, såg vi till att dessa fraser var strategiskt placerade genom hela sidan. Detta var inte bara viktigt för att uppnå en högre ranking i sökmotorerna, utan också för att tillhandahålla snabb och exakt information till lokala användare.

Nära mig Öppettider Sök Info

Optimering av Lokala Listningar och Kataloger:

 1. Google My Business och Lokala Kataloger: För att ytterligare stärka den lokala SEO-strategin arbetade vi med att optimera sök.info:s närvaro på Google My Business och andra lokala kataloger. Detta förbättrade deras synlighet i lokala sökresultat och karttjänster, vilket är avgörande för användare som söker specifika tjänster i deras närhet.
 2. Lokal Innehållsmarknadsföring: Vi skapade också lokalt inriktat innehåll för att engagera och informera den lokala publiken. Detta inkluderade blogginlägg, guider och artiklar som rörde sig kring livet och händelserna i Stockholm, vilket inte bara stärkte sidans SEO-prestanda utan också dess relation till lokalbefolkningen.

Användning av Lokal Schema Markup:

Vi implementerade lokal schema markup för att förtydliga för sökmotorerna att sidan innehåller specifik information om platser i Stockholm. Detta hjälpte till att presentera organiserad och detaljerad information direkt i sökresultaten, som öppettider och adresser, vilket ökade sidans attraktivitet och användbarhet.

Utmaningar och Framsteg:

Lokal SEO är en kontinuerlig process som kräver regelbunden övervakning och anpassning. Vi mötte utmaningar som ständigt föränderliga sökmotoralgoritmer och den höga konkurrensen i lokala sökresultat. Genom att ständigt analysera data och anpassa vår strategi kunde vi dock säkerställa att sök.info förblev synlig och relevant för Stockholm-baserade sökningar.

Genom denna fokuserade och dynamiska tillvägagångssätt lyckades vi inte bara övervinna utmaningarna med lokal SEO för sök.info, utan vi kunde också betydligt förbättra deras synlighet och engagemang i den lokala marknaden. Denna framgång visar på vikten av att ha en skräddarsydd och välinformerad SEO-strategi, särskilt när det gäller att nå ut till specifika geografiska målgrupper.

Analys och Justeringar

Effektiv SEO är inte en engångsinsats, utan en evolverande process som kräver kontinuerlig uppmärksamhet och finjustering. För sök.info, och i synnerhet deras Stockholm-sida, innebar detta en ständig cykel av analys, utvärdering och justering.

1. Dataanalys och Prestandaövervakning:

 • Trafikanalys: Vi använde avancerade analytiska verktyg för att noggrant spåra och analysera trafikmönster till sök.info. Detta gav oss insikt i vilka källor som genererade mest trafik, vilka sidor som var mest populära, och hur användare interagerade med webbplatsen. Specifikt för Stockholm-sidan, övervakade vi besökarnas beteende för att förstå vad som lockade dem och vilka delar av sidan de engagerade sig mest i.
 • Klickfrekvens (CTR) Analysering: Vi granskade också klickfrekvensen från sökresultatsidorna. En hög CTR indikerar att sidtitlar och meta-beskrivningar var effektiva och lockande, medan en låg CTR pekade på behovet av förbättringar. Denna data hjälpte oss att finjustera dessa element för att göra dem mer attraktiva och relevanta för användarna.
 • Konverteringsrater: En annan nyckelkomponent var att analysera konverteringsraterna. Detta var särskilt viktigt för att bedöma hur effektivt sidan omvandlade besökare till användare som faktiskt använde informationen på sidan, som öppettider och platsinformation.

2. Justeringar Baserat på Insikter:

 • Innehållsoptimering: Baserat på trafikanalysen anpassade vi innehållet för att bättre motsvara användarnas sökintentioner. Detta innefattade att uppdatera eller lägga till information, förbättra användbarheten och tillgängligheten av informationen om öppettider och “nära mig”-relaterade sökningar.
 • SEO Taktiska Justeringar: Vi gjorde också taktiska justeringar i SEO-strategin, som att uppdatera nyckelord och meta-taggar, samt förbättra intern och extern länkning. Dessa förändringar syftade till att öka sidans relevans och auktoritet i sökmotorernas ögon.
 • Användarupplevelse och Designjusteringar: Utifrån användarfeedback och beteendeanalys genomförde vi förändringar i webbplatsens design och användarupplevelse. Detta inkluderade att göra navigeringen mer intuitiv och att se till att mobila användare hade en lika bra upplevelse som de på stationära enheter.

3. Fortsatt Övervakning och Iteration:

 • Respons på Sökmotorernas Uppdateringar: Med tanke på att sökmotorernas algoritmer ständigt uppdateras, var det viktigt att hålla sidan anpassad till dessa förändringar. Vi förblev uppmärksamma på de senaste SEO-trenderna och algoritmförändringarna för att säkerställa att sök.info fortsatte att prestera väl.
 • Feedback och Anpassning: Genom att kontinuerligt samla in och reagera på användarfeedback kunde vi säkerställa att sök.info förblev relevant och användarvänlig.

Denna cykel av analys och justering var avgörande för att säkerställa att sök.info inte bara höll sig konkurrenskraftig i sökmotorernas resultat, men också fortsatte att tillgodose användarnas behov och förväntningar. Genom att vara alerta och responsiva kunde vi effektivt förbättra både sidans synlighet och dess övergripande användarupplevelse, vilket ledde till ökad trafik och användarnöjdhet.

Resultat och Förbättringar

Efter implementeringen av vår omfattande SEO-strategi på sök.info, blev de positiva resultaten tydliga. Vår målmedvetna och data-drivna strategi gav betydande förbättringar i både webbplatsens synlighet och användarinteraktion, särskilt på deras sida dedikerad till Stockholm.

1. Förbättringar i Webbtrafik:

 • Ökad Trafikvolym: Ett av de mest påtagliga resultaten var en ökning av den totala trafiken till sök.info. Vi observerade en betydande ökning i antalet besökare, vilket direkt korrelerade med våra SEO-insatser. Detta innebar att fler människor hittade webbplatsen via sökmotorer, vilket var ett tydligt tecken på förbättrad synlighet och ranking.
 • Högre Ranking i Sökmotorer: Webbplatsens position i sökmotorernas resultat sidor (SERP) förbättrades avsevärt. Nyckelord och fraser som vi hade riktat in oss på, särskilt de relaterade till “öppettider” och “nära mig”, bidrog till en högre ranking, vilket gjorde att sök.info dök upp som en toppresultat för dessa sökningar.

2. Förbättringar i Användarengagemang:

 • Ökad Räckvidd för Stockholm-sidan: Specifikt för sidan om Stockholm såg vi en ökning i räckvidden. Detta innebar att sidan drog till sig en bredare publik, inklusive både lokalbefolkningen och turister som sökte information om staden.
 • Förhöjt Användarengagemang: Det var inte bara antalet besökare som ökade, utan också deras engagemang med webbplatsen. Vi observerade förbättrade interaktionsmått som längre besökstider, lägre avvisningsfrekvenser och ökad interaktion med sidans innehåll. Detta var ett tydligt tecken på att besökarna fann webbplatsen användbar och relevant.

3. Förbättrad Konverteringsfrekvens:

 • Ökning i Konverteringsrater: Ett annat viktigt resultat var förbättringen i konverteringsfrekvenser. Med mer riktat innehåll och förbättrad användarupplevelse såg vi att en större andel av besökarna använde webbplatsen på det sätt som avsetts, såsom att söka efter specifika öppettider eller hitta platser “nära mig”.
 • Positiv Feedback från Användare: Användarfeedback blev också märkbart mer positiv. Kommentarer och recensioner reflekterade uppskattning av den förbättrade användbarheten och tillgängligheten av relevant information på webbplatsen.

Värdet av Användarupplevelse

I dagens digitala landskap är användarupplevelsen (UX) inte bara en viktig aspekt av webbdesign, utan också en central komponent i en effektiv SEO-strategi. För sök.info var detta särskilt relevant, med tanke på webbplatsens fokus på att tillhandahålla snabb och precis information om öppettider och “nära mig”-alternativ. Vi gjorde betydande förbättringar för att optimera användarupplevelsen, vilket bidrog till både högre engagemang och bättre sökmotorranking.

1. Fokus på Mobilanvändare:

 • Mobiloptimering: Med en allt större del av webbsökningar som sker på mobila enheter, var det avgörande att sök.info var helt optimerad för mobilanvändning. Detta innebar en responsiv design som automatiskt anpassade sig efter enhetens skärmstorlek, vilket gjorde webbplatsen lätt att navigera och använda även på mindre skärmar.
 • Snabbladdande Sidtider: Vi prioriterade också laddningstider, särskilt för mobilanvändare som ofta söker information på språng. Genom att optimera bilder, minifiera koden och använda snabbladdande tekniker som lazy loading, kunde vi minska sidans laddningstid avsevärt, vilket är en viktig faktor i användarupplevelsen.

2. Intuitiv Navigering och Tillgänglighet:

 • Tydlig och Logisk Struktur: Vi såg till att webbplatsens struktur var intuitiv och lätt att navigera. Detta innebar att organisera innehållet på ett logiskt sätt och att se till att viktiga information om öppettider och närliggande platser var lättillgängliga.
 • Sökfunktion och Filtrering: För att ytterligare förbättra användarupplevelsen implementerade vi en effektiv sökfunktion och filtreringsalternativ. Detta gjorde det enkelt för användare att snabbt hitta specifik information baserad på deras nuvarande plats eller sökpreferenser.

3. Interaktivt och Engagerande Innehåll:

 • Interaktiva Element: Vi inkluderade interaktiva element som kartor och sökfält för att förbättra användarens engagemang. Dessa funktioner gjorde det inte bara enklare för användarna att hitta relevanta öppettider och platser, utan också ökade deras interaktion och tid spenderad på webbplatsen.
 • Visuellt och Användarvänligt Interface: Webbplatsens design blev mer visuellt tilltalande, med en tydlig layout och lättläst typografi. Vi inkluderade också visuella hjälpmedel som ikoner och bilder för att underlätta förståelsen och navigeringen.

4. Kontinuerlig Feedback och Förbättringar:

 • Användarfeedback: Vi samlade in och analyserade kontinuerligt feedback från användarna för att identifiera områden för förbättring. Denna insikt användes för att göra iterativa förändringar och förbättringar på webbplatsen.
 • A/B-testning: Genom A/B-testning kunde vi experimentera med olika designelement och funktioner för att se vilka som presterade bäst i termer av användarupplevelse och engagemang.

Genom dessa förbättringar av användarupplevelsen på sök.info skapade vi en webbplats som inte bara var optimerad för sökmotorer, utan också tillhandahöll en sömlös och tillfredsställande upplevelse för slutanvändaren. Denna holistiska tillvägagångssätt till UX och SEO var avgörande för att öka webbplatsens övergripande prestanda och användarnöjdhet.

Framtida Planer och Strategier

SEO-landskapet förändras ständigt, och framgång inom detta område kräver anpassningsförmåga och framåtblickande planering. För sök.info innebär detta en kontinuerlig process av att utveckla och finjustera deras SEO-strategier för att säkerställa att de behåller en stark position online, särskilt inom lokala marknader som Stockholm.

1. Anpassning till Sökmotorernas Uppdateringar:

 • Kontinuerlig Övervakning: Vi planerar att ständigt övervaka förändringar i sökmotorernas algoritmer och marknadstrender. Detta innebär att hålla sig uppdaterad med de senaste SEO-praxis och justera strategier därefter för att säkerställa att sök.info förblir i linje med de bästa metoderna.
 • Flexibel Strategianpassning: Vi kommer att vara redo att snabbt anpassa våra SEO-strategier för att möta nya utmaningar och möjligheter som uppstår från dessa förändringar, vare sig det gäller tekniska uppdateringar, innehållstrender eller användarbeteenden.

2. Förbättring av Innehåll och Användarupplevelse:

 • Dynamiskt Innehåll: För att behålla och öka användarengagemang planerar vi att kontinuerligt utveckla och uppdatera innehållet på sök.info. Detta inkluderar att lägga till nytt och relevant innehåll som är anpassat för de senaste söktrenderna och användarbehoven, särskilt inom lokala områden som Stockholm.
 • UX-optimeringar: Vi avser att fortsätta optimera användarupplevelsen genom att genomföra regelbundna användartester och feedbackundersökningar. Detta kommer att hjälpa oss att identifiera och åtgärda eventuella problem eller brister i designen eller funktionaliteten på webbplatsen.

3. Utökad Online-Närvaro och Auktoritet:

 • Digital Marknadsföring: Vi kommer att utforska och implementera olika digitala marknadsföringsstrategier för att öka sök.info:s online-närvaro. Detta kan inkludera sociala medier, influencer-samarbeten, och innehållsmarknadsföring.
 • Byggande av Auktoritet: En fortsatt fokus kommer att vara på att bygga och upprätthålla webbplatsens auktoritet genom kvalitativa backlinks och partnerskap med respekterade webbplatser och organisationer.

4. Lokal SEO och Personalisering:

 • Fokuserade Lokala Strategier: Vi planerar att ytterligare utveckla lokaliserade SEO-strategier för viktiga städer som Stockholm. Detta kan innefatta anpassat innehåll, lokala evenemang och samarbeten med lokala organisationer för att öka relevansen och synligheten i lokala sökningar.
 • Personaliserad Användarupplevelse: Genom att implementera mer avancerade personaliseringstekniker siktar vi på att erbjuda en ännu mer skräddarsydd och relevant upplevelse för användare baserat på deras plats och sökbeteende.

5. Övervakning och Analys:

 • Regelbunden Prestandaanalys: Vi kommer att fortsätta att regelbundet analysera webbplatsens prestanda, inklusive trafik, engagemangsmått och konverteringsrater. Detta kommer att ge oss värdefulla insikter som vi kan använda för att förbättra och anpassa våra strategier.

Genom dessa framtidsinriktade planer och strategier förväntar vi oss att inte bara bibehålla sök.info:s nuvarande framgångar, utan också att driva dem mot nya höjder av online-excellens och marknadsledarskap. Denna proaktiva och dynamiska tillvägagångssätt är nyckeln till att navigera i det ständigt föränderliga SEO-landskapet och att säkerställa långsiktig framgång och relevans på nätet.

Avslutning och Sammanfattning

Vårt arbete med sök.info har varit en resa av kontinuerlig förbättring och innovation inom området för sökmotoroptimering. Vi har transformerat sök.info från en enkel informationskälla till en högt rankad, användarvänlig och dynamisk digital resurs. Detta arbete har gjort webbplatsen till en mycket synligare och mer användbar plattform för dem som söker specifik information online, särskilt inom områdena öppettider och lokala tjänster.

Betydelsen av Vårt Arbete:

 • Förbättrad Synlighet och Tillgänglighet: Genom att implementera avancerade SEO-tekniker har vi lyckats öka synligheten och tillgängligheten av sök.info i sökmotorresultaten. Detta har gjort det enklare för användare att hitta den information de behöver snabbt och effektivt.
 • Optimerad Användarupplevelse: Vår inriktning på användarupplevelsen har resulterat i en webbplats som inte bara rankar bra i sökmotorer, utan också tilltalar och behåller besökare. Genom att fokusera på mobilanvändning, laddningstider och intuitiv navigering har vi skapat en plattform som uppfyller moderna användarstandarder och förväntningar.
 • Lokal SEO Framgång: Arbetet med Stockholm-sidan är ett framstående exempel på hur riktad lokal SEO kan ha en betydande inverkan. Genom att anpassa innehållet och strategin till de lokala behoven och sökbeteendena har vi kunnat öka relevansen och användbarheten för både invånare och besökare i Stockholm.

Framtidsutsikter:

 • Fortsatt Förbättring och Anpassning: Vi ser fram emot att fortsätta vår resa med sök.info, där vi kontinuerligt kommer att anpassa och förbättra vår SEO-strategi för att hålla jämna steg med de ständigt föränderliga digitala trenderna och sökmotoralgoritmerna.
 • Upprätthålla Ledarskapet Online: Vårt mål är att säkerställa att sök.info fortsätter att vara en ledande källa för öppettider och lokala tjänster på internet. Genom att ständigt förnya och förbättra våra metoder och strategier, strävar vi efter att upprätthålla och utöka deras digitala framgång.

Sammanfattningsvis representerar vårt arbete med sök.info en framgångsrik förening av teknisk expertis, kreativ strategi och användarfokus. Denna kombination har inte bara drivit fram betydande förbättringar för webbplatsen, utan har också lagt en solid grund för fortsatt tillväxt och framgång i den digitala världen. Vi är entusiastiska över framtiden och ser fram emot att fortsätta vara en del av sök.info:s resa mot att bli en ännu mer framträdande och uppskattad resurs för användare över hela världen.

Sökordsoptimering för bättre position i Google

Sökmotoroptimering med seo on-page

Har du en webbplats behöver du synas på Google för att dina kunder ska hitta till dig om de inte känner till ditt företag och därmed din webbadress. Enormt mycket webbplatser konkurrerar om att hamna först eller i alla fall tidigt i sökresultatet. Hur gör du då för att lyckas?

Använd Google Analytics och Google Search Console

Google Analytics och Google Search Console är två gratis verktyg från Google som hjälper dig att följa vad som händer på din webbplats. Du kan se vilka sidor som är populära, hur många besökare du har och vad de söker på för att komma till din webbplats.

Genom att regelbundet titta på vilka sökord och sökfraser som dina besökare använder sig av kan du dra nytta av detta på webbplatsens innehåll.

Skapa nytt innehåll med besökarnas sökfraser

Se till att regelbundet skapa nytt innehåll för att hålla liv i din webbplats och få bättre chans att komma högre i sökresultaten med mer innehåll.

Har du ingen blogg på din webbplats kan det vara bra att ha en nyhetssida så att du någonstans på din webbplats fyller på med nytt innehåll.

Låt sökfraserna bli en del av huvudrubriken för en nyhetspost eller ett blogginlägg och väv in dina viktigaste sökord naturligt i texten.

Uppdatera det innehåll du redan har

Förutom att regelbundet skapa nytt intressant och relevant innehåll behöver du också underhålla och uppdatera det innehåll du redan har. Gå igenom innehållet för att se att det inte innehåller gamla inaktuella uppgifter. Skriv om texterna med nytt innehåll och ta med dina viktigaste sökord i rubriker, brödtext och i bildbeskrivningar.

Presentera din webbplats på Google på rätt sätt

I Googles sökresultat presenteras din webbplats med en titel och en beskrivning. Genom att optimera dessa utifrån vad dina besökare söker på maximerar du dina chanser till att synas mer. Rubriken och beskrivningen måste stämma överens med vad besökaren hittar på din sida men det går att sökordsoptimera dessa för bättre ranking.

Få med sökord för dina bilder

Sökordsoptimering handlar också om att använda dina sökord för bilderna på webbplatsen. Döp filnamnen så att de innehåller nyckelorden men utan å, ä, ö. Beroende på vilken plattform du har för din webbplats kan du även lägga till en bildbeskrivning i ett så kalla Alt attribut. Där behöver du också få med sökorden.

Sökordsoptimering för länkar

På din webbplats behöver du interna länkar där du från ett innehåll länkar till ett annat innehåll på din webbplats. Förutom att du underlättar för besökarna att hitta fler intressanta webbsidor så behöver varje webbsida få fler exponeringsmöjligheter för bättre ranking. Allra helst ska din länk finnas på andra webbplatser också men det är viktigt att inte glömma internlänkningen.

Sökordsoptimering för länkar innebär att du använder dina sökord som länktext. Det får inte vara exakt samma länktext på alla sidor utan variera texten med varianter av ditt sökord och gärna synonymer.

Önskar du hjälp med sökordsoptimering?

Ta kontakt med oss på Prospect Partner om du önskar hjälp med sökordsoptimering eller sökmotoroptimering. Med en ordentlig sökordsanalys tittar vi på sökbeteende, det vill säga hur era kunder söker på internet efter dina produkter eller tjänster. I analysen ingår det också att undersöka vilka sökvolymer dessa nyckelord har och hur konkurrensen ser ut. På så sätt hittar vi rätt sökord som din webbplats behöver för att komma högre upp i sökresultaten. Efter analysen går vi sedan igenom er webbplats och genomför de ändringar som behövs för att dra nytta av dessa sökord för att förbättra era positioner och därmed får mer relevant trafik.

Vi hjälper dig att synas högre upp i sökresultat med din webbplats.

Sökmotoroptimering med SEO On Page

Sökmotoroptimering för bättre position i Google

Sökmotoroptimering med SEO On Page innebär att optimeringen sker på webbplatsen med innehållet, strukturen, internlänkningen och även själva titeln och beskrivningen som ligger bakom webbsidan. Målet är att få så bra position det vill säga rankning som möjligt i Googles sökresultat.

Kan jag arbeta med SEO On Page själv?

Självklart kan du själv arbeta med SEO On Page men vi rekommenderar att ta experthjälp med detta för att du verkligen ska ha möjlighet att komma så högt i sökresultaten som möjligt. Det är något som vi på Prospect Partner kan hjälpa dig med. Bara kontakta oss så kan vi diskutera vidare hur vi bäst hjälper dig.

Vi ska här i denna artikel gå igenom mer om vad denna optimering innebär och ge tips på hur du ska tänka kring det om du vill arbeta med det själv.

Att sätta en bra titel på en sida

Varje sida ska ha en unik titel och det är den text som syns som rubrik för din webbsida i sökresultaten. Det är viktigt med en bra titel både som rankningsfaktor men även för att locka besökare att klicka sig in till din webbsida istället för att bläddra vidare. Titeln behöver ha med ditt viktigaste sökord i en naturlig mening samtidigt som den ska beskriva innehållet på sidan kortfattat. I sökresultaten får det bara plats en viss längd med tecken.

Beskrivningen av webbsidan

I sökresultaten visas din webbsidas titel tillsammans med en beskrivning. Även denna text har betydelse för placering i sökresultatet och behöver locka besökarna att klicka. Precis som titeln behöver beskrivningen också innehålla dina viktigaste sökord i naturliga meningar. Här har du lite mer plats att sälja in din webbsida för besökaren men det finns en viss begränsning på längden i sökresultatet.

Unikt och intressant innehåll

Besökarna som kommer in på din webbsida förväntar sig att läsa något intressant och helst något som de inte har läst någon annanstans redan. Även Google förväntar sig att du erbjuder ett unikt innehåll så därför är detta också en rankningsfaktor.

Googles smarta algoritmer som beräknar vilken position du ska få i sökresultaten tar också hänsyn till hur intressant din text verkar vara och vilken kvalitet den håller. Det räknar Google ut bland annat genom hur lång tid besökarna stannar på din sida, hur många sidor på din webbplats de besöker när de är på din webbsida med mera.

Förutom att få med dina viktigaste sökord naturligt och sparsamt är det fokus på läsaren som gäller. Försök att beskriva ämnet så intressant och utförligt som möjligt. Fundera vad du själv skulle vilja läsa på webbsidan om du har klickat på din webbsida i sökresultaten. Gör texten luftig med stycken, rubriker och använd bilder som beskriver innehållet.

Rubriker – H1, H2, H3

Innehållet på webbsidan behöver delas in i rubriker. Rubrikerna behöver på ett varierat sätt innehålla dina viktigaste sökord. För att få en bättre placering i sökresultatet är det viktigt att du inte klämmer in sökorden i alla rubrikerna. Här gäller det också att tänka mer på läsaren. Den som läser ska kunna läsa bara dina rubriker för att snabbt förstå vad din text handlar om. Så det gäller att du har delat in texten i logiska stycken och i rätt ordning för ett bra läsflöde.

Bilder

Bilder i texten som beskriver innehållet ger besökarna en bra läsupplevelse. Bilderna spelar även roll för din position i sökresultaten. Använd något av dina viktiga sökord både i filnamnet men även i bildbeskrivningen i Alt attributet för bilden.

Struktur och internlänkning

Hur du har valt att strukturera ditt innehåll har också betydelse. Då tänker vi på hur du har kategoriserat och organiserat sidorna sinsemellan. Med en logisk struktur förstå Google bättre hur ditt innehåll hänger ihop. Genom smart internlänkning där du länkar mellan dina sidor med en genomtänkt strategi talar du ännu tydligare om för Google hur ditt innehåll hänger samman.

Även besökarna kan dra nytta av bra internlänkning så att de kan klicka sig vidare till ännu mer intressant innehåll som relaterar till den text de läser. Du vill också att besökarna gärna ska besöka flera sidor vilket ger dig bättre möjligheter för rankningen i sökresultaten.

Behöver du hjälp med sökmotoroptimering?

Det är mycket att tänka på vid sökmotoroptimering med SEO On Page och tycker du att det tar för mycket tid och verkar för krångligt så finns vi här till din hjälp. Kontakta oss på Prospect Partner och få hjälp med att synas högre upp i sökresultaten.

Vi kan ge dig fler kunder

Det finns olika sätt att jobba på för att få fler kunder. Kalla samtal och kalla mail tar onödigt mycket tid och ger ofta inte så mycket tillbaka. Istället för att hitta kunder kan du istället låta kunderna hitta dig!

tumblr_mjdttrQLOJ1rkz363o1_1280.jpg

Gör dig mer synlig på internet

Det snabbaste sättet att få fler kunder är att locka till dig de kunder som redan är inne i köpprocessen. Inte de som är nära att slutföra köpprocessen utan de som aktivt letar efter en produkt eller tjänst. De flesta använder Google för detta och genom olika sökord hittar de förhoppningsvis fram till din webbplats.

Skaffa en webbplats om du inte har någon
Har du ingen webbplats idag går du miste om väldigt många nya kunder. Vissa företag tycker att det räcker med en Facebooksida men då inte alla faktiskt finns på Facebook och kanske inte just din målgrupp behövs en webbplats. När du väl har en webbplats kan du med olika metoder som nyhetsbrev, sociala medier med mera dra trafik till din webbplats.

Hur du får trafik till din webbplats
Det finns flera sätt att öka trafiken till din webbplats och här går vi igenom både bra och mindre bra alternativ.

Sökmotoroptimering

Den största källan till fler kunder som aktivt söker efter en produkt eller tjänst kommer via Google. För att lyckas nå högre i sökresultaten behöver din webbplats sökmotoroptimeras. Detta är något som vi på Prospect Partner kan hjälpa dig med. Sökmotoroptimering är dock en mer långsiktig strategi eftersom det kan ta lite tid innan Google släpper upp dig högre i sökresultaten.

Även om strategin är långsiktig är det viktigt att optimeringen görs för att du ska kunna konkurrera om alla de kunder som finns där ute. Det här blir också billigare för dig i längden då du kan hålla ner kostnaderna för reklam och annonser.

Köpa länkar ger dig inte fler kunder

Ett något sämre alternativ är att köpa en massa länkar på andra webbsidor som pekar på din webbplats. Detta är inget att rekommendera då din länk oftast hamnar på webbplatser som inte relaterar till vad din webbplats handlar om. Det kan ge en snabb effekt men ganska snart ser Google att det inte är relevanta länkar och då åker du snabbt ner i sökresultaten igen.

Trafiken från de olika webbplatserna ger dig heller inte fler kunder då besökarna oftast inte får någon korrekt information om vad det är de klickar på.

Landningssidor

Ett annat alternativ är att arbeta med sociala medier och med annonsering till exempel via Google Ads och Facebook Ads. För att hålla annonskostnaderna låga behöver varje annons riktas till en specifik webbsida som är optimerad för annonsen.

En sådan sida kallas en landningssida och det är något vi kan hjälpa dig med som komplement till din webbplats. Varför annonskostnaderna blir lägre är för att annonseringstjänsterna jämför din annons mot hur relevant den är för innehållet på den webbsida du vill att besökaren ska hamna på från annonsen. Desto bättre relevans desto större chans för lägre kostnad per klick på din annons.

Landningssidor fungerar också bra för att fånga upp besökare som söker via Google.

Annonsering

Som vi gick igenom i avsnittet om landningssidor kan annonsering ge effekt med ökad trafik. Det är ett bra sätt att visa att du finns och att stärka ditt varumärke. Annonsering är också bra för att skapa ett behov av dina produkter och tjänster hos potentiella kunder.

Du kan med rätt utformning av dina annonser sätta igång köpprocessen för din målgrupp. Återigen är det en fördel med en bra landningssida för att fånga upp dina nya kunder.

Sociala medier

Precis som annonsering är sociala medier effektfullt för att visa att du finns och att stärka ditt varumärke. Genom att använda de sociala mediernas relationsskapande möjligheter kan du på ett mycket djupare plan skapa ett behov av dina produkter eller tjänster. Med bra och relevant innehåll i sociala medier kan du också driva trafik till din webbplats.

Prospekts

Det bästa alternativet för att hitta kunder medan du väntar på att sökmotoroptimeringen ger effekt är att använda dig av våra prospekts. Vi har byggt upp webbplatser som handlar om olika branscher och för de webbplatserna har vi arbetat med sökmotoroptimering så att vi kan ge dig fler kunder.

Vi har färdiga metoder för fler kunder till dig!

Vi har flera färdiga metoder för att kunna ge dig fler kunder!

Vi hjälper till med sökmotoroptimering för din webbplats. För bästa resultat kan vi skapa landningssidor som komplement till din webbplats. Behöver du snabbt hitta nya kunder kan du använda dig av våra prospekts.

Vi kan på det här sättet hjälpa dig med att få kundbasen att växa. Kontakta oss för att höra vad vi har att erbjuda dig!

Sökmotoroptimering

för att synas högre upp i sökresultat

Vill du få din webbplats att synas högre upp i sökresultaten på till exempel Google behöver du använda dig av sökmotoroptimering. Det finns en hel del enkla tips som du kan göra själv men för att verkligen ha en möjlighet att konkurrera i toppen behövs proffshjälp. Det är här vi kommer in i bilden och kan hjälpa dig att optimera din webbplats för att du ska kunna få så mycket trafik som möjligt.

Bra sökmotoroptimering är ett långsiktigt arbete och som kan öka dina chanser att behålla en bra position under lång tid. Sökoptimering är något du måste jobba med kontinuerligt men med en bra grund kommer du långt och du behöver inte arbeta lika ofta med löpande optimering.

Vad är Sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering – SEO – Search Engine Optimization innebär att optimera en webbplats på ett sätt som Google och andra sökmotorer gillar. Sökordsoptimering görs för varje webbsida med några få utvalda sökord. Det är de ord som du vill att dina besökare ska hitta dig på när de gör en sökning.

Genom att sökoptimera en webbsida utifrån vissa sökord och med relevant innehåll på webbsidan som motsvarar vad besökaren förväntar sig att hitta får du mer relevant trafik. Relevant trafik och intressant innehåll på webbsidan innebär chans till ökad konvertering och att dina besökare kommer tillbaka. Unikt och relevant innehåll är också något Google tar hänsyn till när de positionerar dina webbsidor. Besökare som hittar till dina webbsidor men lämnar din sida på en gång eller ganska snabbt drar i Googles ögon ner värdet för webbsidan vilket påverkar din positionering negativt.

Sökordsoptimering är ett långsiktigt arbete

Bra sökordsoptimering är ett långsiktigt arbete och som ska öka dina chanser att behålla en bra position under lång tid. Sökmotoroptimering är något du måste jobba med kontinuerligt men med en bra grund kommer du långt och du behöver inte arbeta lika ofta med löpande optimering.

Varför räcker det inte med att göra det en enda gång? Precis som du jobbar även dina konkurrenter med sina webbplatser för att lyckas ta sig till toppresultatet eller åtminstone så högt upp som möjligt. När dina konkurrenter lyckas passera dig får du åter igen arbeta för att få tillbaka din tidigare plats. Med vår hjälp kommer du att få en bra bas för din webbplats så att du inte behöver arbeta så mycket med löpande sökordsoptimering.

Sökordsanalys

För att veta vilka sökord din webbplats ska optimeras för behövs det göras en sökordsanalys. Att hitta sina sökord är ett arbete som kan ta tid och det kan vara svårt att hitta de allra bästa sökorden som ger dig mest trafik, leads eller försäljning.

Vid en sökordsanalys behöver du veta vilken målgrupp du har. Vad är typiskt för din idealkund som till exempel ålder, kön, geografisk placering, utbildning, yrke, intressen med mera. Genom att veta detta kan du enklare sätta dig in i hur dina potentiella kunder tänker för att veta vilka ord de troligtvis kommer att söka på. Dina kunder kanske inte känner till de korrekta benämningarna som du brukar använda i din bransch.
Vi på Prospect Partner har tagit fram effektiva metoder för att vi ska kunna hjälpa dig att hitta de bästa nyckelorden för varje webbsida och som bäst matchar innehållet och din målgrupp.

Hur går sökoptimering till?

Sökoptimering består huvudsakligen av två saker SEO On Page och SEO Off Page.

SEO On Page
Med SEO On Page optimeras webbplatsens innehåll och struktur. Det handlar om titlar, rubriker, brödtext, länkar, bilder och även beskrivningen av varje webbsida som anges som meta description. Det syns inte på webbsidorna utan är något man arbetar med bakom webbsidan. När det gäller struktur innebär det hur webbsidorna kategoriseras och organiseras men även hur länkar går mellan de olika sidorna.

SEO Off Page
SEO Off Page handlar om alla de inlänkar du får från andra webbplatser. Det är viktigt med inlänkar för att sökmotorerna ska förstå att din webbplats innehåller något bra som även andra tycker om.

Det är egentligen inte antalet länkar som spelar roll utan hur pass bra kvalitet inlänkarna ger dig. En länk till din webbplats anses vara av hög kvalitet om den andra webbplatsen berör ditt ämne eller om webbplatsen är trovärdig och har hög auktoritet. Ett tydligt exempel för detta är webbplatser som innefattar mycket forskning eller stora webbplatser med ett starkt varumärke eller som är stor för att många länkar till den webbplatsen.

Vi hjälper dig med sökmotoroptimering

Att jobba med sökmotoroptimering på din webbplats ger dig bättre resultat på sökmotorerna och i förlängningen fler besökare. Vill du ha hjälp med din sökmotoroptimering? Kontakta oss på Prospect Partner så hjälper vi dig att synas högre upp i sökresultat.

Landningssida – Öka konverteringen med en effektiv landningssida

Med en effektiv landningssida kan du få fler leads och öka konverteringen. Landningssidor är en viktig del inom digital marknadsföring då det är dit du vill skicka trafiken från dina marknadsföringskampanjer.

landningssidor-okar-konverteringen-av-sales.jpg

Vad är en landningssida?

En landningssida är en speciellt utformad webbsida där dina besökare landar efter att till exempel ha klickat på en länk. Landningssidan struktur och innehåll med texter och bilder är anpassad för att uppmuntra besökare att till exempel registrera sig, göra ett köp eller att fylla i ett formulär.

Vanligt att erbjuda något gratis i utbyte mot kontaktuppgifter
Ett mycket vanligt användningsområde för landningssidor är för att kunna samla in e-postadresser eller andra kontaktuppgifter för vidare marknadsföring. Du har säkert klickat på någon länk i något sammanhang för att gratis ladda hem en pdf, e-böcker, guider, rapporter eller någon annan så kallad freebie. Då brukar du behöva ange en e-postadress för att kunna ladda hem din freebie.

Ett enda syfte – att samla in leads och ge ökad konvertering
Landningssidor är ett komplement till din webbplats. Dina webbsidor på din webbplats berättar om dina produkter, tjänster, om ditt företag och med hjälp av menyn och annan navigering kan besökaren hitta fram till rätt innehåll. En landningssida är mer avskalad och har bara ett enda syfte – att samla in leads och ge ökad konvertering antingen direkt genom en uppmaning för köp eller i nästa steg vid annan typ av landningssida.

Så här skapar vi en bra landningssida för högre konvertering

Vi har stor kunskap och erfarenhet av att skapa bra och effektiva landningssidor. Så här skapar vi dina landningssidor för högre konvertering:

Tydligt
En landningssida ska vara tydlig i sitt budskap. Du ska direkt förstå vad du ska göra på webbsidan med en länk eller knapp som har en tydlig uppmaning, en så kallad call-to-action. Det får inte vara för många alternativ utan det ska vara en tydlig rak väg för besökaren som ska leda dem till köp, registrering eller för ifyllnad av formulär.

Enkelt – inget som distraherar
Besökaren får inte distraheras av annan information eller annat innehåll som inte leder dem fram till det som de förväntas göra på landningssidan. Därför finns ofta ingen meny eller annan navigering utan landningssidan ska vara väldigt enkel.

Innehåll och erbjudande av värde
Innehållet på webbsidan eller erbjudandet som finns på webbsidan måste vara tillräckligt intressant och relevant för besökaren. För att få besökarens e-postadress behöver du erbjuda något som verkligen är av värde för besökaren.
Här får man tänka efter så att innehållet verkligen hjälper besökaren och gärna kan lösa ett problem. Med högre värde ökar också dina chanser till att besökaren lämnar sin e-postadress eller andra kontaktuppgifter. Besökaren måste tydligt förstå fördelarna med uppmaningen som finns oavsett om det är att lämna e-postadress, registrering eller ett köp.

Anpassat för målgruppen
Både innehållet och erbjudandet på landningssidan behöver vara speciellt utformat för din målgrupp. Hela landningssidan ska övertyga besökaren om att de verkligen behöver erbjudandet och att det därför är värt att genomföra den call-to-action som finns.
För att lyckas med detta behöver du veta mer i detalj vilken din målgrupp är. Vad är typiskt för din idealkund som till exempel ålder, kön, geografisk placering, utbildning, yrke, intressen med mera. Genom att veta alla dessa delar vet du hur landningssidan ska kunna tilltala besökaren. Även textens tonalitet, hur du talar till målgruppen spelar stor roll för att kunna anpassa landningssidan efter målgruppen.

Fler tips för en effektiv landningssida

En teaser – förhandsvisning av innehållet
För att besökaren ska veta värdet av att ladda hem en produkt kan det vara effektivt med en teaser, en förhandsvisning av innehållet. Det kan vara en video där någon berättar om innehållet och visar ett urval eller en bild på en del av innehållet.

Referenser och statistik
Genom att visa upp referenser från andra som hämtat en gratisprodukt eller köpt samma produkt/tjänst kan besökaren känns en större trygghet med att de får något bra av värde. Om många verkar nöjda kan det skapa en känsla av att besökaren måste ha samma för att inte missa något bra. Statistik fungerar på samma sätt om du kan visa upp hur många som laddat ner samma produkt, hur många som köpt eller använt tjänsten och hur många delningar det blivit i sociala medier.

Bonus med eventuell tidsbegränsning
Lägg till en bonus som är relaterat till innehållet på landningssidan. Det ökar värdet för besökaren. Ett tips till är att sätta en tidsbegränsning på själva bonusen vilket också kan skapa effekten av att besökaren behöver det som finns på landningssidan för att inte missa något bra.

Vässa din digitala marknadsföring med effektiva landningssidor

Vill du ha mer trafik, leads och kunder? Kontakta oss så hjälper vi dig vässa din digitala marknadsföring med effektiva landningssidor som ger dig fler leads och ökar din konvertering.

Hitta leads och prospekts direkt genom oss!

Hitta leads och prospekts direkt genom oss

Vet du inte hur du ska komma igång med att hitta prospekts och leads så har vi färdiga koncept för detta. Vi på Prospect Partner har utarbetat färdiga och effektfulla metoder för att kunna ge dig prospekts och leads så att du kan dra igång din försäljning snabbt. Vi har inom olika branscher byggt upp webbplatser och arbetat med sökmotoroptimering så att du kan ta del av våra prospekts och leads direkt.

Det finns enormt många olika sätt att arbeta på för att få fler potentiella kunder. Slipp kalla samtal och kalla mail som tar onödigt mycket tid och oftast inte ger så mycket tillbaka. Istället för att hitta kunder kan du istället låta kunderna hitta dig genom våra genomarbetade och effektfulla metoder. Låt oss ta hand om allt det tekniska och allt jobb med att bygga upp din försäljningsprocess med att skaffa varma leads genom din webbplats.

Vad är egentligen skillnaden mellan prospekts och leads?

Ibland kan det bli förvirrande när man pratar om prospekts och leads då de ligger väldigt nära varandra. Prospekts är alla dem som kan tänka sig att köpa det du erbjuder och de kanske redan aktivt letar efter dina produkter eller tjänster. Leads är de prospekts som du har fått någon slags kontakt med. Antingen befinner de sig i din fysiska butik eller ditt kontor eller så har du på något sätt fått deras kontaktuppgifter. Det kan till exempel vara så att du har fått deras e-postadress när de registrerat sig för ett nyhetsbrev eller för att de har laddat hem något gratis från dig och därmed behövt registrera sin adress.

Hur vi jobbar med prospekts

Vi har inom olika branscher byggt upp webbplatser med relevant innehåll om produkter och tjänster inom respektive bransch. Innehållet på webbsidorna innehåller också artiklar om hur man använder dessa produkter och tjänster, en del guider hur man gör vissa saker själv, hur man väljer bland olika produkter, köpråd med mera.
Dessa webbsidor är också sökmotoroptimerade för att hamna högt i sökresultaten på Google så att prospekts som letar efter något ska hitta till våra webbplatser. Innehållet på webbsidorna är också anpassade för att skapa ett intresse hos prospekten för att göra dem till leads.
Vill du komma igång med att skapa egna prospekts genom din egen webbplats har vi även metoder för det. På din webbplats idag har du kanske redan mycket trafik men du känner att det genererar alldeles för lite konvertering. Genom att arbeta med sökmotoroptimering på dina webbsidor kan vi bättre anpassa dina webbsidor till att nå fler prospekt.

Hur vi jobbar med leads

Vi kan även hjälpa dig att skapa dina egna kvalificerade leads genom att komplettera din webbplats med landningssidor. Det är speciellt utformade webbsidor där dina besökare landar efter att till exempel ha klickat på en länk. En landningssida har en struktur och ett innehåll med texter och bilder som är speciellt anpassat för att uppmuntra besökare att till exempel registrera sig, göra ett köp eller att fylla i ett formulär. För att lyckas med det behöver landningssidan vara mer avskalad än dina övriga webbsidor så att dina prospekts kan fokusera på det du vill att de ska göra på landningssidan.

Med en effektiv landningssida kan du alltså få fler kvalificerade leads och därmed öka konverteringen. Landningssidor är en viktig del inom din digitala marknadsföringsstrategi då det är till landningssidorna du vill skicka trafiken från dina marknadsföringskampanjer.

Vi har färdiga prospekts och leads till dig!

Med hjälp av våra webbplatser inom olika branscher kan vi leda prospekts och leads till dig. Vi ser till att potentiella kunder hittar dig och ditt företag genom våra branschspecifika webbplatser. På webbplatserna har vi skapat innehåll som stämmer överens med hur dina kunder tänker och känner. Genom noggrant utvalda sökord, engagerande innehåll och företagsbloggar når vi rätt målgrupp som så småningom vill köpa dina produkter eller tjänster. Vi kan på det här sättet hjälpa dig att få fler kunder och ökad konvertering.

När du sedan har kommit igång med din försäljning med våra prospekts och leads och behöver ännu fler kunder kan vi arbeta med sökmotoroptimering för din webbplats. Vi kan också skapa effektiva landningssidor som komplement till din webbplats. Det här kommer att ge dig bäst effekt att få dina prospekts att bli kvalificerade leads.

Kontakta oss för att höra vad vi har att erbjuda dig!