Sökmotoroptimering för bättre position i Google

Sökmotoroptimering med SEO On Page innebär att optimeringen sker på webbplatsen med innehållet, strukturen, internlänkningen och även själva titeln och beskrivningen som ligger bakom webbsidan. Målet är att få så bra position det vill säga rankning som möjligt i Googles sökresultat.

Kan jag arbeta med SEO On Page själv?

Självklart kan du själv arbeta med SEO On Page men vi rekommenderar att ta experthjälp med detta för att du verkligen ska ha möjlighet att komma så högt i sökresultaten som möjligt. Det är något som vi på Prospect Partner kan hjälpa dig med. Bara kontakta oss så kan vi diskutera vidare hur vi bäst hjälper dig.

Vi ska här i denna artikel gå igenom mer om vad denna optimering innebär och ge tips på hur du ska tänka kring det om du vill arbeta med det själv.

Att sätta en bra titel på en sida

Varje sida ska ha en unik titel och det är den text som syns som rubrik för din webbsida i sökresultaten. Det är viktigt med en bra titel både som rankningsfaktor men även för att locka besökare att klicka sig in till din webbsida istället för att bläddra vidare. Titeln behöver ha med ditt viktigaste sökord i en naturlig mening samtidigt som den ska beskriva innehållet på sidan kortfattat. I sökresultaten får det bara plats en viss längd med tecken.

Beskrivningen av webbsidan

I sökresultaten visas din webbsidas titel tillsammans med en beskrivning. Även denna text har betydelse för placering i sökresultatet och behöver locka besökarna att klicka. Precis som titeln behöver beskrivningen också innehålla dina viktigaste sökord i naturliga meningar. Här har du lite mer plats att sälja in din webbsida för besökaren men det finns en viss begränsning på längden i sökresultatet.

Unikt och intressant innehåll

Besökarna som kommer in på din webbsida förväntar sig att läsa något intressant och helst något som de inte har läst någon annanstans redan. Även Google förväntar sig att du erbjuder ett unikt innehåll så därför är detta också en rankningsfaktor.

Googles smarta algoritmer som beräknar vilken position du ska få i sökresultaten tar också hänsyn till hur intressant din text verkar vara och vilken kvalitet den håller. Det räknar Google ut bland annat genom hur lång tid besökarna stannar på din sida, hur många sidor på din webbplats de besöker när de är på din webbsida med mera.

Förutom att få med dina viktigaste sökord naturligt och sparsamt är det fokus på läsaren som gäller. Försök att beskriva ämnet så intressant och utförligt som möjligt. Fundera vad du själv skulle vilja läsa på webbsidan om du har klickat på din webbsida i sökresultaten. Gör texten luftig med stycken, rubriker och använd bilder som beskriver innehållet.

Rubriker – H1, H2, H3

Innehållet på webbsidan behöver delas in i rubriker. Rubrikerna behöver på ett varierat sätt innehålla dina viktigaste sökord. För att få en bättre placering i sökresultatet är det viktigt att du inte klämmer in sökorden i alla rubrikerna. Här gäller det också att tänka mer på läsaren. Den som läser ska kunna läsa bara dina rubriker för att snabbt förstå vad din text handlar om. Så det gäller att du har delat in texten i logiska stycken och i rätt ordning för ett bra läsflöde.

Bilder

Bilder i texten som beskriver innehållet ger besökarna en bra läsupplevelse. Bilderna spelar även roll för din position i sökresultaten. Använd något av dina viktiga sökord både i filnamnet men även i bildbeskrivningen i Alt attributet för bilden.

Struktur och internlänkning

Hur du har valt att strukturera ditt innehåll har också betydelse. Då tänker vi på hur du har kategoriserat och organiserat sidorna sinsemellan. Med en logisk struktur förstå Google bättre hur ditt innehåll hänger ihop. Genom smart internlänkning där du länkar mellan dina sidor med en genomtänkt strategi talar du ännu tydligare om för Google hur ditt innehåll hänger samman.

Även besökarna kan dra nytta av bra internlänkning så att de kan klicka sig vidare till ännu mer intressant innehåll som relaterar till den text de läser. Du vill också att besökarna gärna ska besöka flera sidor vilket ger dig bättre möjligheter för rankningen i sökresultaten.

Behöver du hjälp med sökmotoroptimering?

Det är mycket att tänka på vid sökmotoroptimering med SEO On Page och tycker du att det tar för mycket tid och verkar för krångligt så finns vi här till din hjälp. Kontakta oss på Prospect Partner och få hjälp med att synas högre upp i sökresultaten.